P O M O C

Vieš mi pomôcť ? Ku ktorému pivovaru (názov, mesto a štát) patria tieto tácky ???

XX004
XX015
  XX018
XX021
XX022
XX023
XX027
  XX028
  XX030
  XX031
  XX032
  XX034